یکشنبه 24 تیر 1403  

بخش اورژانس بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

بخش اورژانس بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان.
معرفی

نام بخش : اورژانس جراحی و تصادفات

رئیس بخش: 

سرپرستار بخش: 

تعداد تخت فعال: 

معرفی پزشکان بخش:

 

اهم فعالیت های بخش:

رسیدگی و مراقبت های اولیه و اختصاصی بیماران تصادفی و ضربه به سر یا بیماران دارای ضربه به اندام ها و بیماران دارای مشکلات جراحی مانند عفونت آپاندیس و یا کیسه صفرا و ...-گچ گیری سرپایی-رسیدگی به بیماران بدحال

لیست اقدامات تهاجمی بخش:

انجام انواع بخیه های سطحی و نیمه سطحی-سنداژ ادراری-لوله گذاری های تنفسی-انجام DPL و کت دان و CVP و CVC-تعویض پانسمان-کشیدن بخیه-CPR بیماران بدحال