دوشنبه 10 آذر 1399  

بخش مراقبت های ویژه قلب و عروق (CCU)

بخش مراقبت های ویژه قلب و عروق (CCU).

بخش مراقبت های ویژه قلب و عروق (CCU)
بیمارستان شهید معرفی زاده

 


بخش CCU در حال حاضر با 8 نفر پرستار، 3 نفر پرسنل خدماتی و 1 نفر منشی در حال فعالیت می باشد. این بخش در انتهای راهروی سوم بیمارستان واقع است و دارای 6 تخت بستری ویژه و 3 تخت POST CCU  می باشد. این بخش در سال 1390 بعد از تغییر کاربری محل قبلی مورد بهره برداری قرار گرفت.
بخش مراقبتهای ویژه قلب
(CCU) به بیماران دچار سکته قلبی (MI) و یا در معرض سکته قلبی (Unstable Angina)، بی نظمیهای ضربان قلبی، افزایش فشار خون، نارسایی قلبی و سایر بیمارانی که دچار اختلال در عملکرد قلبی و عروقی هستند و نیاز به مراقبت ویژه قلبی دارند ارایه خدمات میدهد.

 

 

پرستاران بخش

عیسی پورجاسم - بتول بیشه گرد - صفیه زارع قلعه عبدشاهی - هاجر امیری - نادیا جوادنیا - لیدا رحیمی - خدیجه چعبی زاده

بهیاران بخش

-

کمک بهیاران

-

منشی

محمود عساکره

خدمات

خلف البوبالدی - اسماعیل صالحی فلاحیه - امین شاوردی

 

تعداد تخت CCU

6

تعداد تخت Post CCU

3

امکانات رفاهی

کولرهای دو تکه و پنجره ایمسوول بخش

آقای دکتر نادر افشاری

سرپرستار

طاهره برازش

پزشکان بخش

آقای دکتر نادر افشاری