دوشنبه 10 آذر 1399  

اتاق عمل

اتاق عمل.

اتاق عمل (OR) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان
 اتاق عمل بیمارستان در حال حاضر با 7 نفر تکنسین اتاق عمل، سه نفر تکنسین بیهوشی، یک پرستار، یک نفر پرسنل خدماتی و یک نفر منشی در حال فعالیت می باشد. این بخش در حد واسط راهروی دوم و سوم بیمارستان و روبروی بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان واقع شده است و دارای 3 اتاق عمل اصلی و یک اتاق عمل سرپایی و یک اتاق ریکاوری می باشد.
در این بخش به بیماران نیازمند به جراحی از قبیل شکم حاد، آپاندیسیت، ماستکتومی، اسپلنکتومی، هیسترکتومی، کاتاراکت، فیشر و فیستول آنال، همورویید، تانسیلکتومی، تیروئیدکتومی، واریکوسل، فتقهای مغبنی و شکمی، تروماهای اورژانسی و بسیاری دیگر از اعمال شایع ارائه خدمت می شود.

مسوول بخش

دکتر علی سرمست صمیمی

سرپرستار

داریوش دورقی

پزشکان بخش

دکتر علی سرمست-دکتر فریده نجفی-دکتر آرمان عصاره - دکتر علی مالکی –دکتر مینا دودانی – دکتر مهرنوش نمازی – دکتر بهاره اصفهانی- دکتر نادر هامون پو

تکنسین اتاق عمل

جواهر سلامی – علی نظر پرمونی - محمد بدیعی نژاد - محمد کریم صفی پور - فاطمه البوعلی - صدیقه البوغبیش - کفایت البوغبیش

تکنسین بیهوشی

خدیجه فتحی نژاد - زینب کعب عمیر - محمد مقدم

منشی

-

خدمات

حاتم شاوردی

تعداد اتاق عمل اصلی

3

تعداد اتاقهای سرپایی

1

تعداد اتاقهای ریکاوری

1