یکشنبه 9 آذر 1399  

بخش جراحی

بخش جراحی.

بخش جراحی بیمارستان شهید معرفی زاده شادگانبخش جراحی عمومی در حال حاضر با 5 پرستار، 4 بهیار، 4 نفر پرسنل خدمات و یک نفر منشی در حال فعالیت می باشد. این بخش در میانه ی راهروی سوم بیمارستان واقع است و دارای 8 اتاق بستری با ظرفیت 32 تخت می باشد.
این بخش در سال 1394 مورد بازسازی کامل قرار گرفته است.
در این بخش به بیماران کاندید جراحی مانند اسپلنکتومی، مستکتومی، توده های خوش خیم و بدخیم شکمی، واریس، کنسر، هموفیلی کاندید انواع جراحی و ختنه، کودکان کاندید انواع جراحی از جمله واریکوسل، هرنی و جراحی های مجاری ادراری و تناسلی و..... ارائه خدمت می شود.

 

مسوول بخش

دکتر علی مالکی

سرپرستار

شکوفه ناصری

پزشکان بخش

خانم دکتر مینا دودانی - خانم دکتر مهرنوش نمازی - خانم دکتر بهاره اصفهانی -آقای دکتر آرمان عصاره –خانم دکتر فریده نجفی

 

پرستاران بخش

هما جانبازی - زهره پوربچاری - سعاد منیعاوی - فاطمه صفری زاده

بهیاران بخش

فریبا چروم زاده - عبدالرسول جنامی - مهدی شکیبا پور - جهاد مقدم

کمک بهیاران

-

منشی

سید عباس البوشوکه

خدمات

عطیه سحاقی - حیدر مجدمی - عبدالکاظم بحرانی - حسین مجدمی

 

تعداد تخت

32

تعداد اتاقهای عمومی

8

تعداد اتاقهای ایزوله

1

اتاقهای خصوصی و VIP

1

امکانات رفاهی

کولرهای دو تکه و پنجره ای در کلیه اتاقه