دوشنبه 10 آذر 1399  

بخش داخلی

بخش داخلی.

بخش داخلی بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان
 
بخش داخلی در حال حاضر با 5 پرستار، 4 بهیار، یک نفر کمک بهیار، 2 نفر پرسنل خدمات و یک نفر منشی در حال فعالیت می باشد. این بخش در میانه ی راهروی سوم بیمارستان واقع است و دارای 8 اتاق بستری با ظرفیت 32 تخت می باشد.
این بخش در سال 1393 مورد بازسازی کامل قرار گرفته است.

در این بخش به بیماران مبتلا به بیماری های گوارشی، عفونی، ریوی، کلیوی، قلبی و ... ارائه خدمت می شود
 

مسوول بخش

دکتر فرج اله رحمانی

سرپرستار

شهلا جونعلیوندی

پزشکان بخش

آقای دکتر فرج اله رحمانی – آقای دکتر خالد باویه

 

پرستاران بخش

فائده محمدی حریب - سمیه عباسیان - امنه رشنو - مرجان محبی

بهیاران بخش

معصومه عساکره - جلیل جنامی - دنیا بنی سعید - نوال صالحی

کمک بهیاران

قدم خیر صالحی

منشی

سهیل دریس

خدمات

عبدالخالق تابع جابری - باقر خلیفی

 

تعداد تخت

32

تعداد اتاقهای عمومی

6

تعداد اتاقهای ایزوله

1

اتاقهای خصوصی و VIP

1

امکانات رفاهی

کولرهای دو تکه و پنجره ای برای تمامی اتاقها