دوشنبه 10 آذر 1399  

مسئول دفترپرستاری

مسئول دفتر پرستاری.

مسوول دفتر پرستاری بیمارستان شهید معرفی زاده


نام و نام خانوادگی :
خانم طرفی


رشته تحصیلی :
کارشناس پرستاری


سمت :
مسوول دفتر پرستاری


ایمیل آکادمیک :


شماره تماس:
7-53724006-061