یکشنبه 9 آذر 1399  

معرفی

ریاست.

                رئیس بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان
نام و نام خانوادگی :
دکتر مهدی شیشه ساز

مدرک تحصیلی :
 متخصص قلب و عروق

سمت :
سرپرست بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

ایمیل آکادمیک :


شماره تماس:
53725283-061