کـــارگاه آمــوزشی

.برگزاری کارگاه سرطان (اپیدیولوژی سرطانهای شایع در ایران)
مدرسان : مهندس محمدیان، دکتر ایار، خانم مهندس علاف

ساعت تدریس  8 الی 12
مدعوین : کلیه پرسنل مراکز بهداشت

برگزار کننده : واحد غیر واگیر

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 148376
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20491007 تعداد بازديد زيرپورتال: 309694 اين زيرپورتال امروز: 228 سایت در امروز: 11424 اين صفحه امروز: 123