.

جلسه رأس ساعت مقرر در سالن اجلاس هتل کاروانسرای آبادان با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و سرود ملی آغازشد.
این جلسه با حضور ریاست و هیأت رئیسه دانشکده علوم پزشکی آبادان، مدیران شبکه بهداشت،امامان جمعه، نمایندگانی از بهزیستی 5شهرستان ماهشهر،هندیجان،شادگان، خرمشهر و آبادان در قالب سمینار، بحث گروهی و پرسش وپاسخ برگزار شد. ابتدا دکتر آموزنده ضمن خیرمقدم به حضار به بیان اهداف سمینارپرداخته و تعامل بین سازمانی، اهمیت و تأثیرگذاری کارجمعی آنهم در قالب سازمانهای مردم نهاد را تبیین نمودند.ایشان با اعلام آمار سازمانهای مردم نهاد فعال و غیرفعال کشور ،ترویج سمنهای سلامت درحوزه دانشکده علوم پزشکی را از اولویتهای مدیریتی خود برشمرده و بر راه اندازی دبیرخانه سمنهای سلامت در دفتر ریاست دانشکده تاکید نمودند. سخنران بعدی دکتر کریمی کیا معاون اموراجتماعی استانداری خوزستان بود. ایشان هم به تشریح فعالیتهای سمنها در استان پرداخته و ارتقای کمی و کیفی سمنها را درکل دستگاهها ازاهداف اداره متبوع خود دانستند.مهندس نیازی معاون فرمانداری ویژه آبادان هم با تشریح فعالیتهای فرمانداری درخصوص مشارکت ا جتماعی درشهر پرداخته و آقای مهجوری کارشناس فرمانداری هم درخصوص اعطای مجوز به سمنها سخنانی ایراد نمودند. در ادامه علیزاده قائم مقام ریاست دانشکده در امورمشارکتهای اجتماعی با اجرای پنل تخصصی با موضوع چالشهای فراروی سمنهای سلامت و راهکارها، مدعوین جلسه را به بیان دیدگاهها ترغیب نمود مصوبات جلسه به شرح جدول ذیل بود.اجرای مصوبات: دبیرخانه سمنها با رضایت سمنها دردانشکده استقراردارد/ مشکلات اخذ پروانه توسعه یکی از سمنهای سلامت توسط معاونت درمان رفع گردید./ تفاهمنامه بین استانداری و دانشکده اجراگردید/ در اداره اموراجتماعی فرهنگی استانداری مقدمات همایش دوم هم بررسی گردید.

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 43862
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28851785 تعداد بازديد زيرپورتال: 70010 اين زيرپورتال امروز: 73 سایت در امروز: 51652 اين صفحه امروز: 32