کارگاه آموزش

1394/11/14 چهارشنبه

کارگاه بازآموزی نیمه دوم بهورزان.

کارگاه بازآموزی نیمه دوم بهورزان.

.


کارگاه بازآموزی نیمه دوم بهورزان
مکان : سالن اجتماعات
تاریخ برگزاری : 24/10/94
ساعت : 8 الی 10 و 10-12

مدرسین : خانم آسیابی، مهندس آلبوکرمی
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر