کارگاه آموزش

1394/11/19 دوشنبه

کارگاه روش های نوین تدریس.

.

کارگاه روش های نوین تدریس
گروه هدف :
کلیه پرسنل ستاد شبکه بهداشت و درمان و رابطین آموزشی
تاریخ : 21/11/94
ساعت : 9 الی 14

مدرس : مهندس محمد فتاحی
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر