کارگاه آموزش

1394/11/19 دوشنبه

کارگاه سامانه جامع بازرسی.

کارگاه سامانه جامع بازرسی.

.

کارگاه سامانه جامع بازرسی

گروه هدف :
کارشناسان بهداشت محیط
تاریخ : 20/11/94
ساعت : 10 الی 14

برگزار کننده: ستاد بهداشت محیط
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر