کارگاه آموزش

1394/11/19 دوشنبه

کارگاه طرح تشدید و بسیج سلامت نوروزی.

.


کارگاه طرح تشدید و بسیج سلامت نوروزی

گروه هدف : کارشناسان مسئول بهداشت محیط شهرستان های تابعه دانشکده آبادان
برگزار کننده : ستاد بهداشت محیط
تاریخ : 28/11/94
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر