اخبار

1394/7/29 چهارشنبه

برگزاری ایستگاه نقاشی برای کودکان(4الی8 سال).

.
       

 بنا به گزارش مسئول واحد روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شادگان( کاظم زارعی):
به مناسبت فرا رسیدن هفته جهانی کودک و ارج نهادن به این هفته، مرکز بهداشت شادگان برنامه ایستگاه نقاشی برای کودکان 4 الی 8 سال برگزار نمود.
این برنامه نقاشی که با موضوع آزاد برگزار گردید.  کودکان در مدت زمانی که برای آنان معین شده بود هر یک نقاشیهای خود را پس از ترسیم به صورت بسیار جالب رنگ آمیزی کردند. در این برنامه دکتر جانبی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان که از نزدیک نظاره گر برنامه بود به طرف تک تک کودکان رفته و ضمن دیدن نقاشی آنان با گرمی با آنها سلام و احوالپرسی میکرد که این امر باعث جذابیت برنامه گردید.
عبدالعزیز بلاسم سرپرست مرکزبهداشت شهرستان در بیاناتی از اهمیت و جایگاه خاص کودکان که آینده سازان این مرز و بوم خواهند بود مطالبی بیان نمودند.
در خاتمه به رسم یادبود به تمامی کودکانی که در این برنامه شرکت کرده بودند هدایایی که از طرف مرکز بهداشت تدارک دیده شده بود اهدا گردید.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر