اخبار

1395/9/1 دوشنبه

انهدام بیش از 1100 کیلو گرم مواد غذایی غیر بهداشتی در شادگان.

.


 بنا به گزارش مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شادگان(کاظم زارعی) :
 
روز گذشته بیش از 1100 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ گذشته و غیر قابل استفاده کشف شده توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شادگان منهدم گردید.
مهندس مهدی کماندار مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان در خصوص مواد غذایی غیر بهداشتی منهدم شده اظهار داشتند که : با بازرسی های مستمر و سرکشی های انجام شده از مغازه ها و انبارهای توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان مقدار 1100 کیلو گرم از انواع مواد غذایی فاسد شده و تاریخ گذشته را کشف کرده و پس از طی کردن مراحل قانونی دستور منهدم کردن صادر گردید.و تمامی مواد غذایی مکشوفه بوسیله آتش از بین برده شد، ایشان در خاتمه اظهار کردند که این وظیفه خطیر و مهمی که بر عهده ما میباشد همچنان با جدیت و استمرار ادامه خواهد داشت.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر