یکشنبه 24 تیر 1403  

اخباربیمارستان شهید معرفی زاده

1401/9/12 شنبه

✅ مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان، استاد نمونه آموزش پرستاری شد.

.
➕به گزارش خبرنگار وبدا از شادگان:
دکتر نوراله طاهری؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان و همچنین مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان استاد نمونه آموزش پرستاری سال ۱۴۰۱ شد.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر